Wizja

uwWizją Centrum Chrześcijańskiego Halleluja jest służba dla miasta i kościołów Łodzi poprzez ustanowienie wielozadaniowego centrum wokól dwóch głównych służb: nauczania i uwielbienia.

 

Wizja dążąca do ustanowienia muzycznego zaplecza w postaci chóru i orkiestry towarzyszącym prowadzącemu zespołowi.

Posługa otwarta na współpracę ze wszystkimi kościołami i wspólnotami.

W dalszej perspektywie centrum wielu posług indywidualnych.

Centrum nie jest kolejnym kościołem, tylko formą konferencji obsługującej szerokie spektrum odbiorców zarówno głęboko wierzących jak i początkujących.

Pierwsze szczegóły;

*co drugi piątek

*17.00 – studium biblijne w regularnej grupie

*18.00 – wykład

*19.00 – uwielbienie

Dalszy program;

*przemówienia gości z łodzkich kościołów oraz z kraju

*gościnny udział innych zespołów uwielbienia

*rozwijanie grupy choreografii tanecznej oraz flagującej

*rozwijanie innych form sztuki mogącej uczestniczyc w uiwelbieniu

*organizowanie udziału grupy dziecięcej