Kontakt

Kontakt ogólny: centrum@halleluja.pl

Jerzy Przeradowski 691 355773

Paweł Chęciński 601 976294

Twoja wiadomość / zgłoszenie do … (chóru / orkiestry / grupy choreografii / obsługi ogólnej lub technicznej / innej sekcji / grupy wstawienniczej)