Jerzy Przeradowski

Jerzy Przeradowski jest pastorem Kościoła Chrześcijańskiego 'Jezus Żyje’ (kchjz.pl). Mieszka w Kutnie wraz z żoną Sylwią i dwójką synów. Na codzień od 25 lat prowadzi pastorska służbę w kilku zborach będąc przede wszystkim nauczycielem i doradcą. W między czasie koordynuje misyjne projekty lub konferencje (kchp.info.pl). Zostało przygotowanych wiele płyt z jego nauczaniem.

Przez lata był namawiany przez różnych wierzących do zajęcia się Łodzią. Zawsze miał przekonanie, że od tego miasta musi trzymać się z dala; aż do roku 2013. Wówczas przyszła wiara, wizja i wspólnota serca z Pawłem Chęcińskim, z którym współpracuje od 23 lat, aby powołać do istnienia projekt Centrum Uwielbienia Halleluja (początkowa nazwa Centrum Chrześcijańskie Halleluja).

jerzyprzeradowski.pl  /  www.facebook.com/przeradowski