Struktura organizacyjna

Pastor CChH: Jerzy Przeradowski

Lider Uwielbienia: Paweł Chęciński

Ogólny schemat organizacyjny Centrum >>

Docelowa forma piątkowych wieczorów >>