Pozostali

Julia Mielczarek – asystentka Centrum i dyrektor organizacyjny

Łukasz Ślusarski – asystent Centrum i doradca biznesowy

Barbara i Paweł Wudel – Służba uwolnienia