<<

 
     
 
Organizator

 

Za wszystkie akcje odpowiadają kościoły lokalnie organizujące pobyt obozu lub Kościół Chrześcijański "Jezus Żyje". W skład obozów wchodzą chrześcijanie z różnych miast, kościołów i wyznań. Rekrutują się na podstawie wspólnego celu a także chęci istnienia w szeregach zdeterminowanych ludzi wiary i czynu.

Obóz nie reprezentuje zatem jednego wyznania. Oparty na wspólnych najważniejszych doktrynach chrześcijaństwa, przedstawia nurt różnych chrześcijan w zorganizowanym zespole.

 

Misyjny Obóz Wędrowny działa już 23 lata.